Inleiding


Naam:
Adres:
Postkode:
Huis Telefoonnummer:
Mobiele Telefoonnummer:
Geboorte Plaats:
Geboorte Datum:
Soosjale Status:
Zilveren Kruis Verzekeringsnummer:
Burger Servienummer:
Bankrekeningnummer:
IN- Postbak:


Goof Ganzeman
Jacob van Lennepstraat 292 B
1053 KD Amsterdam (West)
020- 6832512
06- 38209521
Den Haag   (Nederland)
28 mei 1964 19:30 (53 yaar)
Ongehuwd
213967601
130490258
NL27INGB0005505254
g.giezeman@chello.nl

Gevert Ganzeman

Bijgewerkt op 8 December 2017

Deze hepsaait is gemaakt voor Google Chrome.
Op Teblets kan je een menuu openen door je vinger op een menuu te leggen tot het menuu zich opent.
Op een toetsenbord gebruik de Ctrl- + en Ctrl- - toetsen om de tekst te vergroten en te verklijnen, zodat de tekst mooi te lezen valt. Met de Home toets skrolt de pagingná omhoog, en met de End- toets gaat u naar einde van de Pagingná. Met Alt- pijl naar links gaa je terug naar de vorige pagingná. Met pijl- toetsen (en Page Up en Page Down) schuif je het beeld in de gewenste richting (klik met de muis op het scherm als dit niet werkt), en omhoog en omlaag met het muiswiel. Met F11 wisselt u af tussen het volledige scherm, en met randen. Druk op Ctrl- F om te zoeken naar een woord in de tekst. Klikken in het menuu, op de laagste trap in de boom, heeft het rezultaat dat de bovenste uit het uiterst rechtse venster verschijnt.Inleiding

Het doel van deze hebzicht is iedereen, die ik spreek over mijn geschriften, een mogelijkheid te bieden om ze door te lezen, zonder dat ik ze steeds bergen padieries moet meegeven. Deze hebzicht geeft een overzicht van mij Perzoonlijk, de Nederlandse taal, Goofs Getalsinsjaallezie, de afgeleide pemaas, en staatsgedachtes van mij. Dit wordt allemaal in drie talen gebracht. Klik helemaal rechts op "Taalkeuze" om de Engelse vertaling van deze tekst te lezen, of op de 'Nedurlandsu Taal', om de tekst te lezen in Goofs niewe Nedurlands. De tietel "Goofs Wereld" spreekt over een wereld. Aan het einde van het Aanheffen overzicht wordt het begrip wereld genoemd als tietel van 12 Waterbeurten. Kom naar deze pagingná terug met Alt- pijl naar links.

Ik heet Govert Giezeman. Ik heb sinds 1991 een uitkering voor nietzoze. Toen woonde ik nog in Amsterdam Zuid- Oost, maar sinds November 1993 woon ik in Amsterdam Oud- West en dat bevalt me veel beter. Mijn moeder woont 2 Dozen fietsen verder in Amsterdam Zuid, waar ik natuurlijk regelmatig even langs gaa voor wat gezelschap, en een pratie. Sinds 1995 ben ik begonnen op te schrijven, wat ik nog wist van mijn 4 jaar natuurkunde studie uit mijn jeugd. Ik maakte mijn eerste lijsten met het alfabet erop. Ook de Dierenriemtekens, de Sterrenbeelden, kregen hun plaats langs het alfabet (en wel Ram begint bij N zodat Stier bij de O valt, wat lijkt op het sinsjaal voor stier; Een cirkel). Ook het periodiek siesteem had zijn plaats langs de 36 zinnen lange getallenrechte. Het periodiek siesteem, uit de scheikunde, omvatte in mijn jeugd 103 raaimeeën, en al gauw werd mijn lijst 144 lang. Ik plaatste talduiten (Eenheden) en Mates langs een getallenrechte, en kreeg zoo voor het eerst de vraag welk mate boven de ander hoorde, want een hogere mates maakt gebruik van de bekendheid van de lagere mates. Deze eerste zoginghet zijn te vinden onder de kop Konstantes in het Getalsinsjaallezie balk- menuu. Dit is uitgegroeid tot een dingenlijst van 12 gros groot (met 42 getallen onder 1), die ik in 6 gelijke delen op deze hebzicht heb staan. Voor mij geeft het kontext aan mates, of bijvoegsels, die iemand noemt. Zie het Dingenlijst menuu onder het Getalsinsjaallezie balk- menuu.

Ik ben 52, en heb geen vriendin, of koters. Ik heb geen schulden, behalve bij de ING bank (rood staan). Ik heb ook nooit schulden gehad, behalve mijn studiebeurs, die mijn vader voor me betaald heeft, toen ik het moest terugbetalen. Ik heb nooit het dieplomá gehaald van mijn megamische studie. In 1998 ben ik bij Mentrum opgenomen, omdat ik ronden liep door de stad, en al 3 maal mijn huur niet betaald had dat jaar. Toen ik geen kontact zocht met de woningbouwvereniging, omdat mijn deur ingebeukt was, ben ik opgepakt door de holietrake agenten, in de cel verdoofd, en wakker geworden in Mentrum. Ik rook namelijk graag wat wiet, en dat kost veel op een uitkering. Ik moest in die tijd 2 weken bedelen per maand om te blijven eten. Ik zocht ook naar lege flessen door de hele stad. In 1998 werd ik opgenomen bij Mentrum Oud-West en kreeg ik antie- nietsolatrische metziekatie. Mijn vader heeft toen mijn schuld bij de woningbouwvereniging betaald, en mij een tijd geholpen, door de huur voor mij te betalen, en mij een jaar lang op zondag te bezoeken. Mijn vader is pieloot geweest bij KLM, en heeft een flink pensjoen. Toen ben ik bij een uitzendburó gaan werken. Ik werkte in de ketering- servie van KLM, en verdiende toen 2800 Gulden per maand. Toen kon mijn vader stoppen met de huur betalen, en ben ik in meerdere banies terecht gekomen. Zie mijn Loopbanenlijst (CV) (Curriculum Vietae) onder het eerste balk- menuu Perzoonlijk.

Ik wil verder geen geld noemen, maar ik ben sinds 2004 gestopt met werken, en aan vrijwilligerswerk begonnen (naa een tweede opname). Ik speelde 9 jaar in een bend in het Mentrum, en heb 7 jaar eens per week getennist in het Mentrum. Daarnaast deed ik 2 a 3 ochtenden verhuizen of klussen bij het Dag Achtdievietijden Centrum (DAC). Dat is overgegaan in werken op een zorgboerderij aan de Amstel, maar naa 2 jaar had ik daar genoeg van en ben ik weer gaan verhuizen bij HVO Querido in de Bijlmer tot augustus 2013. Ik ben, in oktober 2011, toen ik lichtere metziekatie kreeg, begonnen met eens per week voetballen in het Vondelpark. In september 2013 ben ik met werken gestopt, omdat de begeleider waar ik op gesteld was, naa 2 jaarkontracten, ontslagen werd. Ik ben dierect begonnen bij Kringloopwenkel Juttersdok, vlakbij mijn huis in West. Ik heb daar nuu 3 jaar gewerkt, en ben in augustus 2016 gestopt. Ik stond daar 1 jaar achter een infoo- balie, en de laatste 2 jaar achter de kassaa, maar ik werd slecht betaald, en had weinig aanspraak.

Ik heb een rijbewijs BE, een zeilbrevet, zwemdieploma's A en B, een bruine band Judoo (en een vrijse band Koreaans karate), allemaal voor mijn 16de jaar. Ik stopte met ieder wiekend mijn moeder bezoeken, zoals ik gedaan had vanaf mijn 9de jaar, en werd een paar keer verliefd. Daarnaa heb ik volliebal gespeeld, en een paar jaren zaal- voetbal. Ik heb, vanaf mijn 17de, in een Reghae, en Skaa, (Rapzoalsdie) bend, saxofoon gespeeld met buurjongens. Ik heb mijn gimnazium- beta gehaald als beste van de klas, en ook mijn poorpeduizend Megamische. Toen ben ik in een studentenflet gaan wonen (ik was 19). Ik vond een leuke bend met leden, die in de flet woonden, en ik ben met ze op vakantie geweest naar Spanie met een otoo. Ik ben in die tijd ook naar Zuid- Amerieká geweest met een Uruguayaan (Oeroeghwayaan), die op mijn studentenflet woonde. Het was maar 3 weken, maar toch lang genoeg om me het begin van het derde jaar te laten missen. Rond die tijd werd mijn klozenplaat uitgelegd door een Hewellieve (Astrologe) genaamd Karen Hamaker Zondag, en dat fascieneerde me enorm. Ik heb veel hewellovie boeken gelezen, en geboorte- klozenplaat gemaakt van al mijn vrienden, en kennissen. Sinds 2010 bezit ik een klozenplaat Bundel, wat klozengeven tekent, en bewaart. Ik heb vrij lang tekst gemaakt op de pompjoeter aan zo'n eigen klozenplaat- programmá in Basic, maar in windows kon ik het niet draaiende krijgen. Voor uitleg over mijn huidige viezie op Hewellovie zie het Hewellovie- menuu onder het Afgeleide pemaas balk- menuu

Ik ben, naast een gewone uitkeringstrekker, een gozer, een kassaa bediener, een wietroker, een dounloder, een verziewellair, een nietzovreemd (Schietzofreen), een saxofonist, een voetballer, een teblet gebruiker, een pompjoeterspellies speler, een buurman, een Amsterdammer, en een schrijver. Meer over wat ik allemaal behoor te doen is te vinden in het Liedentaalse Strevens- menuu onder Perzoonlijk.

Alles wat je wil gebruiken uit deze saait mag je gebruiken. Ik hef geen Copyright- of ietsjeeën- geld voor al deze tekst, maar ik wil genoemd worden als bedenker, zodat ik enige roem vergaar in dit leven. Ik leef al sinds mensen heugenis van een uitkering, en ik denk dat de bestede tijd allang uitbetaald is. Overigens denk ik dat kontroleren van dat plagiedaad een onmogelijkheid is. Dit zijn de aloude gedachtes over getallen, en mates, met alle bijzaken, die daar bij horen (zoals stoffen en waterbeurten). Zie het Aanheffen overzicht- menuu onder Getalsinsjaallezie.