SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Nadzorni Odbor

 

Nadzorni odbor Društva/Udruge

 

„Nadzorni odbor prati rad Upravnog vijeća, nadzire materijalno i finansijsko poslovanje Upravnog vijeća kao i provođenje zaključaka i naloga Skupštine od strane Upravnog vijeća o čemu podnosi izvještaj Skupštini Društva.“

 

Nadzorni odbor Društva/Udruge:

  1. Željko Šain
  2. Nedim Gavranovi�
  3. Safet Kozarević.

 

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

FirstCloudIT.com 是DriveHQ的一个部门, 全球领先的 Cloud IT云监控服务 提供商.