SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Saradnja sa Industrijom Osiguranja

Saradnja/Suradnja sa Industrijom osiguranja:

Sekcija Saradnja/Suradnja sa Industrijom osiguranja  zadužena je za:

  • Kontakt i sa(u)radnju sa industrijom osiguranja u BiH;
  • Kontakt i sa(u)radnju sa industrijom osiguranja van BiH;
  • Edukaciju industrije osiguranja u BiH po tehničkim/aktuarskim pitanjima;
  • Promociju/Promidžbu aktuara i održavanje i jačanje statusa aktuara u industriji osiguranja;
  • Druge vidove sa(u)radnje sa industrijom osiguranja.

 

kontakt e-mail: osiguranja@aktuari.ba

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

FirstCloudIT.com 是DriveHQ的一个部门, 全球领先的 Cloud IT云监控服务 提供商.