SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja/Suradnja sa Supervizorima:

Sekcija Saradnja/Suradnja sa Supervizorima zadužena je za:

  • Kontakt sa svim supervizorima industrije osiguranja i aktuarstva i stručna sa(u)radnja sa istim po pitanjima izrade i tumačenja različitih akata;
  • Kontakt sa poreskim vlastima i sa(u)radnja sa istim po pitanjima izrade i tumačenja različitih akata koji su u vezi sa industrijom osiguranja i aktuarskom strukom;
  • Kontakt sa zakonodavnim vlastima i sa(u)radnja sa istim po pitanjima izrade i tumačenja različitih akata koji su u vezi sa industrijom osiguranja i aktuarskom strukom;
  • Kontakt sa sudskim vlastima i sa(u)radnja sa istim po pitanjima tumačenja različitih akata i vještačenja koji su u vezi sa industrijom osiguranja i aktuarskom strukom;
  • Ostali kontakti i sa(u)radnje.

 

kontakt e-mail: supervizija@aktuari.ba

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

FirstCloudIT.com 是DriveHQ的一个部门, 全球领先的 Cloud IT云监控服务 提供商.