SEKCIJE

Administracija Društva

Edukacija

Saradnja sa Supervizorima

Saradnja sa Međunarodnim

Aktuarskim Tijelima

Saradnja sa Industrijom

Osiguranja

 

Skupština

 

Skupština Društva/Udruge;

„Najviše tijelo Društva/Udruge je Skupština.
Skupštinu čine svi članovi sa pravima definisanim/definiranim članovima 13. i 16. ovog Statuta.“

Članovi Aktuarskog Društva/Udruge u BiH su:

 

  Član Aktuarskog Društva/Udruge u BiH
1 Adnan Suljagić*
2 Aldijana Hadžić-Elezović*
3 Amela Omerašević*
4 Amela Redžebašić*
5 Anita Beus*
6 Bakir Pilav*
7 Damir Lačević***
8 Emina Mešić*
9 Hamid Milak*
10 Krešimir Bubalo*
11 Maida Kurtović Grošić*
12 Milenka Tolj*
13 Miralem Avdaković*
14 Nedim Gavranović*
15 Sabahet Drpljanin*
16 Safet Kozarević*
17 Sanela Fazlić*
18 Suada Alić*
19 Vanja Dragičević**
20 Željka Barun*
21 Željko Šain*
22 Zlatan Filipović***
23 Zoran Bošnjak*
24 Jasmina Selimović*
25 Esmir Krnić*
26 Muamera Pirali�
27 Stiepo Andriji�***
28 Nalda �erimagi�
29 Amra �onlagi�
30 Lejla Smailhod�i�

*Članovi AD u BiH koji su ovlašteni aktuari-Ovlaštenje-Agencija za nadzor osiguranja F BiH

 **Članovi AD u BiH koji su ovlašteni aktuari-Ovlaštenje-Agencija za osiguranje RS

***Po�asni �lanovi AD u BiH

 

 

 

Designed by SamirMehic -------- Copyright 2010 --- AKTUARI.BA --- All Rights Reserved -------- e-mail kontakt: administrator@aktuari.ba


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

FirstCloudIT.com 是DriveHQ的一个部门, 全球领先的 Cloud IT云监控服务 提供商.