x
Yes No
Do you want to visit DriveHQ English website?
路径: \\wasifhussain\urdu\Lyrics\
选择 文件夹 搜索 下载所有 视图 选项 播放音乐
Lyrics Only
 • Aurdunya.txt
  Aurdunya.txt
 • Chahatmain.txt
  Chahatmain.txt
 • Ghuncha.txt
  Ghuncha.txt
 • ItniMudat.txt
  ItniMudat.txt
 • MustafaMujtaba.txt
  MustafaMujtaba.txt
 • Ruthayhoetum.txt
  Ruthayhoetum.txt
 • Terisurat.txt
  Terisurat.txt
第1页/共1页 (7个项目)   |<  <<  1  >>  >|

7 个文件和文件夹, 文件夹大小: 7 KB https://chinese.drivehq.com/folder/p998212/02527323.aspx?view=thumb